Välkomna till Wikströms Grävtjänst AB.

 

Vi är ett företag som i huvudsak arbetar med enskilda avlopp för hushåll i följande kommuner Töreboda, Gullspång, Mariestad och Skövde.

Men utför även andra gräv och anläggnings arbeten som tex. Skogs o väg dikning, Hyvling av skogsvägar och mindre enskilda vägar med Drivex easygrader(Hyvelblad), sortering av jordmassor på plats med rotostar siktskopa, grund arbeten mm.